bin-x er distributør af enwa anlæg i danmark

Enwa Matic system waterfiltration
bin-x sektorer og industrier
enwa matic rensning af køle og centralvarmeanlæg

enwa matic

Anvendes til rensning og korrosionsbeskyttelse af vand i lukkede køle- og varmekredsløb.

Industrivirksomheder har et stort behov for sikker køling – dels til avancerede elektroniske apparater og dels til maskinkøling og luftkonditionering. Med denne løsning garanteres en kølevandskvalitet uden slam, jern, kobber og bakterier. Andre fordele er en konstant og korrekt regulering af pH og hårdhed, reduceret behov for vedligehold samt energibesparelser.

 • Partikelfiltrering ned til 5 µm

 • Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

 • Forebygger bakterier og biofilm

 • Fjerner slam, jern og kobber

 • Udskiller luft

 • Fuld korrosionsbeskyttelse

 • Energibesparende

 • Kapaciteter fra 3-130 m3

Enwa Watermaker RO anlæg omvendt osmose reverse osmosis

enwa watermaker

RO-ænlæg (Reverse Osmosis) omdanner saltvand til drikkevand.

Forsyning af friskt og rent ferskvand er en vigtig opgave i et offshore miljø og i skibsfart. Enwa’s RO-anlæg er en effektiv, miljøvenlig teknologi, tilmed en driftsøkonomisk løsning hertil. Anvendelse af Enwa Watermaker, eventuelt i kombination med BIN-X UF System, giver maksimal sikkerhed for bakteriefrit drikkevand.

Med Enwa Watermaker kan man afsalte havvand med et energiforbrug på 2 kWh/m3 og anlæggene kan leveres i størrelser fra 1.500 l/døgn til 200 m3/døgn.

 • Omdanner havvand til drikkevand

 • Miljøvenlig teknologi

 • Driftsøkonomisk

 • Bakteriefrit vand

Installationseksempel af enwa matic

Installationseksempel af enwa matic